116/SNV-VP

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 116/SNV-VP
Trích yếu Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày ban hành 01-11-2017
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf116snv.signed116snv.signedDownload