135/QĐ-BNG

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 135/QĐ-BNG
Trích yếu Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2021
Ngày ban hành 25-01-2022
Người ký Phạm Quang Hiệu
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Đính kèm
pdf135_QD_BNG_LPQT_28.01.2022(15.02.2022_13h49p16)_signed135_QD_BNG_LPQT_28.01.2022(15.02.2022_13h49p16)_signedDownload