1824/SCT-QLNL

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 1824/SCT-QLNL
Trích yếu Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021
Ngày ban hành 04-11-2021
Người ký Dương Thanh Hòa
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Công thương
Đính kèm
zipvbden_1824_SCT_QLNLvbden_1824_SCT_QLNLDownload