338/QĐ-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 338/QĐ-BNV
Trích yếu Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 26-04-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf338_QDBNV338_QDBNVDownload