342/2016/TT-BTC

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 342/2016/TT-BTC
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 30-12-2016
Người ký Bùi Quang Hải
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm
pdf342-BTC.signed342-BTC.signedDownload
pdf342-BTC-kem342-BTC-kemDownload