3744/QĐ-UBND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 3744/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 17-11-2021
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
zipvbden_3744_QD_UBNDvbden_3744_QD_UBNDDownload