40/2017/TT-BTC

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 40/2017/TT-BTC
Trích yếu Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Ngày ban hành 28-04-2017
Người ký Trần Xuân Hà
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm
pdf04.2017_9(1)04.2017_9(1)Download