PrintAaa

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm thiết yếu trong thực thi công vụ cho 60 cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh

10:43 22/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 30/5/2018, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm thiết yếu trong thực thi công vụ cho 60 cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) do Cơ quan Phát triển Bỉ (Enable) tài trợ.

Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, các đồng chí Giảng viên của Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh tham dự.

Chương trình Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng mềm thiết yếu trong thực thi công vụ Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ được tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh gồm có 03 khóa, mỗi khóa 04 ngày, được tổ chức tập huấn cho toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở.

Trong Chương trình tập huấn, các học viên được trang bị và nâng cao kỹ năng mềm thiết yếu trong thực thi công vụ theo từng chuyên đề của dự án. Đối với Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc (Chuyên đề 1)  do PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện, các học viên đã được tập huấn về công tác chuẩn bị, quy trình lập và quản lý kế hoạch, cách xác định đối tượng, kết quả dự kiến theo đầu ra công việc; phương pháp kiểm soát cách thay đổi, điều chỉnh của kế hoạch.

Đối với Chuyên đề 2: Kỹ năng phát biểu trước công chúng và hội nghị và Chuyên đề 3: Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề do PGS Tiến sỹ Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên cao cấp Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, và Tiến sỹ Dương Thị Thu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược, thực hiện giảng dạy, các học viên đã được trang bị kiến thức, phương pháp để làm tốt một bài phát biểu trước công chúng và hội nghị.

Riêng đối với kỹ thuật thuyết trình, các học viên được tập trung hướng dẫn và thực hành các bước chuẩn bị để có thể “ghi điểm cao nhất” trước công chúng, hội nghị. Đặc biệt là việc tập trung phân tích các “nguyên tắc vàng” trong việc chuẩn bị phát biểu, bao gồm: phân tích thính giả; cấu trúc bài phát biểu (đảm bảo luôn có mở đầu, nội dung và kết luận); các tiêu chí để có một bài phát biểu hay; sức mạnh của một thông điệp và các yếu tố tạo nên một bài phát biểu thành công…

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề (Chuyên đề 3) cũng đã cung cấp cho học viên phương pháp tổng hợp, cấp độ phân tích, quy trình giải quyết vấn đề (gồm đề xuất phương án, huy động trí tuệ tập thể và nhóm sáng tạo…) thông qua bài giảng với các chủ đề thảo luận, phân tích gắn với các lĩnh vực và hoạt động chuyên môn của CBCCVC Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Sau khóa tâp huấn, phần lớn CBCCVC Sở Nội vụ đã nắm và thực hiện tốt  các nguyên tắc lập kế hoạch và quản lý công việc; kỹ năng phát biểu trước công chúng và hội nghị và Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề. Đây là một trong những kiến thức, kỹ năng quan trọng và thiết thực giúp CBCCVC làm tốt hơn, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong thực thi công vụ theo điều kiện đặc thù của ngành Nội vụ Hà Tĩnh.

 

PHỤ LỤC. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHÓA TẬP HUẤN

Hình 1: Các học viên tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng mềm trong thực thi công vụ

 

Hình 2: Học viên đang trình bày kết quả thảo luận nhóm trong quá trình tập huấn.

 

 

 

 

Hình 3: PGS Tiến sỹ Nguyễn Thị Hạnh, Giảng viên cao cấp Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao đang tiến hành tập huấn cho các học viên về kỹ năng trình bày, phát biểu trước công chúng và hội nghị.