PrintAaa

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh

10:49 22/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 25/6/2018, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Sở Nội vụ theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) do Cơ quan Phát triển Bỉ (Enable) tài trợ.

Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, các đồng chí Giảng viên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển MCaD cùng cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh tham dự.

Chương trình Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho CBCCVC Sở Nội vụ được tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh gồm có 02 khóa, mỗi khóa 04 ngày, được tổ chức tập huấn cho một số cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và công chức quy hoạch lãnh đạo của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở.

Trong Chương trình tập huấn, các học viên được trang bị và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong thực thi công vụ. Hầu hết các học viên tham gia đều đánh giá cao kiến thức và kỹ năng được tập huấn qua các chủ đề hữu ích và gắn với thực tiễn công việc, hoạt động trong ngành Nội vụ.

          Với chuyên đề “Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch” do Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hùng, Viện Trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý, Công ty MCaD thực hiện, học viên đã được trang bị các kiến thức, quy trình và phương pháp quản lý (cách thức xác định mục tiêu, chủ thể quản lý, công cụ) dùng để quản lý các lĩnh vực chuyên môn của ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, các học viên được hệ thống hóa các kỹ năng cơ bản để xây dựng một kế hoạch có tính chiến lược và toàn diện, phương pháp xác định nguồn lực (nhân lực, tài chính) và công cụ hỗ trợ, xác định các yếu tố đầu vào và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch.

            Với chuyên đề “Kỹ năng kiểm soát, quản lý sự thay đổi” do ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Phát triển McaD thực hiện, phần lớn các học viên đã hệ thống hóa các kiến thức về hoạt động kiểm soát, quản lý sự thay đổi các hoạt động, nhiệm vụ trong thực thi công vụ. Để kiểm soát tốt sự thay đổi, các học viên đã được hướng dẫn, tập huấn cách thức xác định các yếu tố cản trở sự thay đổi, phương pháp giảm thiểu tối đa tác động của thay đổi và quản trị sự thay đổi trong thực thi công vụ.

            Nội dung tập huấn, nâng cao năng lực cho CBCCVC về kỹ năng “Truyền đạt thông tin một cách chiến lược”Kỹ năng giao việc và tạo động lực” là hoạt động thu hút được sự tham gia rất tích cực và nhiệt tình của hầu hết các học viên. Khái niệm và các bước, quy trình cần thiết để giao việc, ủy quyền cho người khác, và phương pháp xác định quyền hạn, nghĩa vụ của người được ủy quyền và người nhận ủy quyền cũng đã được trao đổi, hướng dẫn rất cụ thể của giảng viên. Hoạt động này rất có ý nghĩa trong thực tiễn thực thi nhiệm vụ của mỗi CBCCVC, nhằm đảm bảo cho các học viên hệ thống hóa được các cơ sở lý luận, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân khi ủy quyền hoặc nhận ủy quyền từ một bên thứ ba.

          Việc phân vai thực hiện các bài tập tình huống để thực hiện “truyền đạt thông tin” và “tạo động lực làm việc” đã giúp cho các học viên (là chuyên viên) có cơ hội trao đổi, chia sẽ, kiến nghị đối với các học viên đang thực hiện nhiệm vụ quản lý tại đơn vị. Qua đây, đội ngũ quản lý, lãnh đạo của Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng có cơ hội để hệ thống, đánh giá lại vai trò, năng lực của bản thân trong việc quản lý phòng, ban và các nhiệm vụ chuyên môn, giúp bản thân củng cố và nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình trong thực thi công vụ.

 

             MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHÓA TẬP HUẤN: