PrintAaa

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về lĩnh vực tôn giáo theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh

10:26 22/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 08/10/2018, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về lĩnh vực tôn giáo theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) do Cơ quan Phát triển Bỉ (Enable) tài trợ.

Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, các đồng chí Giảng viên của Ban Tôn giáo Chính phủ cùng cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh tham dự.

Chương trình Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ về lĩnh vực tôn giáo theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh gồm có 03 khóa, mỗi khóa 04 ngày, được tổ chức tập huấn cho toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở.

Trong Chương trình tập huấn, các học viên được trang bị và nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, kỹ năng tuyên truyền các chế độ, chính sách về đào tạo và giải quyết việc làm đối với thanh niên tôn giáo, cùng thảo luận và đề xuất các  giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC trong lĩnh vực tôn giáo theo điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh. Các giảng viên của khóa tập huấn.

Sau khóa tập huấn, các học viên Sở Nội vụ đánh giá cao nội dung, kiến thức được tập huấn do nhóm Giảng viên gồm Tiến sỹ Bùi Hữu Dược – Vụ Trưởng vụ Phật giáo và Thạc sỹ Đào Thị Đượm,  Phó Vụ trưởng Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn:

Hình 1: Giảng viên Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng vụ Phật Giá, Ban Tôn Giáo Chính phủ đang tiến hành tập huấn cho CBCCVC Sở Nội vụ Hà Tĩnh về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hình 2: Các học viên Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang làm bài tập nhóm theo chủ đề về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
Tin, bài: Trần Thị Nga