01/2011/QH13

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 01/2011/QH13
Trích yếu Luật lưu trữ
Ngày ban hành 01-01-2011
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
docLuat_luutru_01Luat_luutru_01Download
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack