THÔNG TIN LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin gọi về số điện thoại

Điện thoại: 0393.856.628 Fax: 0393.858.963 Email: sonoivu@hatinh.gov.vn.

Đóng góp ý kiến