Thông báo

Hoạt động quản lý

Tin trong tỉnh

Tin trong ngành

    • Hà Tĩnh tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
      01/12/2021 07:43
    • Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021 của Bộ thông tin và Truyền thông. Sáng 30/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức Lớp huấn “Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2021.