01/2013/NĐ-CP

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 01/2013/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
Ngày ban hành 03-01-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc1ND_20131ND_2013Download
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack