01/2014/TTLT-BNV-BXD

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 01/2014/TTLT-BNV-BXD
Trích yếu Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Ngày ban hành 21-08-2014
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTTLT_01_BNV-BXDTTLT_01_BNV-BXDDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack