02/2019/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 02/2019/TT-BNV
Trích yếu Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Ngày ban hành 24-01-2019
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT02_BNVTT02_BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack