04/2013/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 04/2013/TT-BNV
Trích yếu Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
Ngày ban hành 16-04-2013
Người ký Văn Tất Thu
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf04_2013_TT_BNV04_2013_TT_BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack