07/2022/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 07/2022/TT-BNV
Trích yếu Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Ngày ban hành 31-08-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfthong-tu-so-07-2022-tt-bnv-06092022101506SAthong-tu-so-07-2022-tt-bnv-06092022101506SADownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack