08/2023/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 08/2023/TT-BNV
Trích yếu Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nhgiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
Ngày ban hành 31-05-2023
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfthong-tu-so-08-2023-tt-bnv-2106202335834CHthong-tu-so-08-2023-tt-bnv-2106202335834CHDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack