10/2014/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 10/2014/TT-BNV
Trích yếu Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
Ngày ban hành 01-10-2014
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThong_tu_10.2014Thong_tu_10.2014Download
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack