10/2019/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 10/2019/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành 02-08-2019
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_10_TT_BNVVanBanGoc_10_TT_BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack