13/2014/TT-BNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 13/2014/TT-BNV
Trích yếu Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
Ngày ban hành 31-10-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThong_tu_13.2014Thong_tu_13.2014Download
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack