2177/SNV-CCHC&VTLT

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 2177/SNV-CCHC&VTLT
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2021 và Kế hoạch chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2019-2021
Ngày ban hành 08-11-2021
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2177_SNV_CCHC&VTLTvbdi_2177_SNV_CCHC&VTLTDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack