2221/SNV-CCHC&VTLT

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 2221/SNV-CCHC&VTLT
Trích yếu Thẩm định tài liệu hết giá trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ngày ban hành 11-11-2021
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf11.11_-CV-tham-dinh-TL-het-gia-tri-Phong-Bao-hiem-xa-hoi-tinh(11.11.2021_17h19p57)_signed11.11_-CV-tham-dinh-TL-het-gia-tri-Phong-Bao-hiem-xa-hoi-tinh(11.11.2021_17h19p57)_signedDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack