227/QĐ-SNV

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 227/QĐ-SNV
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”
Ngày ban hành 04-11-2021
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack