30/2020/NC-CP

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 30/2020/NC-CP
Trích yếu Chính phủ quy định mới về công tác văn thư
Ngày ban hành 05-03-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf30.signed30.signedDownload