33/ 2022/QĐ-UBND

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 33/ 2022/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 29-11-2022
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQPPL33.signedQPPL33.signedDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack