5614/BNV-VTLTNN

Phân loại Văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu 5614/BNV-VTLTNN
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Ngày ban hành 09-11-2021
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf5614_BNV5614_BNVDownload
Box documents_detail error: <type 'exceptions.ValueError'> need more than 1 value to unpack