PrintAa

Kết quả điểm thi (vòng 1) kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 và việc nhận đơn phúc khảo

19/11/2019
pdf28.Thong_bao_Ket_qua_thi_vong_1(18.11.2019_15h22p28)_signed28.Thong_bao_Ket_qua_thi_vong_1(18.11.2019_15h22p28)_signedDownload
xlsKet_qua_thi_nang_ngach,_thang_hang_len_CVCKet_qua_thi_nang_ngach,_thang_hang_len_CVCDownload
docMau_Don_phuc_khaoMau_Don_phuc_khaoDownload