PrintAaa

Điều chỉnh thông tin thí sinh dự thi và danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

08:32 20/04/2023
pdfThong_baoThong_baoDownload
pdf19.4.2023.-DANH-SACH-DU-THI-826(20.04.2023_17h30p30)_signed19.4.2023.-DANH-SACH-DU-THI-826(20.04.2023_17h30p30)_signedDownload