23/KH-SNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 23/KH-SNV
Trích yếu Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 08-04-2022
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf23.8.4.2022.Ke-hoach-CDS_SNV-giai-doan-2022_2025-dinh-huong-2030_bh(08.04.2022_10h05p32)_signed23.8.4.2022.Ke-hoach-CDS_SNV-giai-doan-2022_2025-dinh-huong-2030_bh(08.04.2022_10h05p32)_signedDownload