Tin trong tỉnh

    • Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
      29/12/2022 14:53
    • (Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Trong đó phấn đấu tiếp tục duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...