02/2008/QĐ-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/2008/QĐ-BNV
Trích yếu Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Ngày ban hành 06-10-2008
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf02_2008_QD-BNV02_2008_QD-BNVDownload