15/2014/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 15/2014/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Ngày ban hành 25-03-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_15-2014quyet_dinh_15-2014Download