1557/QĐ-TTg

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 1557/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
Ngày ban hành 18-10-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
doc1557._cai_cach_cong_vu1557._cai_cach_cong_vuDownload