19/ 2021/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 19/ 2021/QĐ-UBND
Trích yếu Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 16-04-2021
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQPPL19.signedQPPL19.signedDownload