1/VBHN-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 1/VBHN-BNV
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 02-05-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf01_2022_VBHN_BNV01_2022_VBHN_BNVDownload