2082/ QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2082/ QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 26-07-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD2082.signedQD2082.signedDownload