217/QĐ-SNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 217/QĐ-SNV
Trích yếu Về việc tiếp nhận công chức (ông Trần Quang Đông)
Ngày ban hành 22-10-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_217_QD_SNVvbdi_217_QD_SNVDownload