3323/ QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3323/ QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh
Ngày ban hành 10-11-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD3323.signedQD3323.signedDownload