3604/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 3604/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24-11-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_3604quyet_dinh_3604Download