36/2015/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 36/2015/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành về quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Ngày ban hành 10-08-2015
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf36.2015.QD_ve_tuyen_dung_va_nang_ngach_cong_chuc36.2015.QD_ve_tuyen_dung_va_nang_ngach_cong_chucDownload