54/2021/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 54/2021/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 24-12-2021
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfQD-ban-hanh-Quy-che-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-270(24.12.2021_17h12p36)_signedQD-ban-hanh-Quy-che-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-270(24.12.2021_17h12p36)_signedDownload