55/ 2013/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 55/ 2013/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành 23-12-2013
Người ký Võ Kim Cự
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_55-2013quyet_dinh_55-2013Download