56/2021/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 56/2021/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 31-12-2021
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdf56.31.12.21.QD-ban-hanh-QC-tiep-nhan-giao-vien-ngoai-tinh-794(31.12.2021_18h35p33)_signed56.31.12.21.QD-ban-hanh-QC-tiep-nhan-giao-vien-ngoai-tinh-794(31.12.2021_18h35p33)_signedDownload