721/QĐ-UBND

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 721/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày ban hành 06-04-2022
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdf721_QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-272_14h52-252(06.04.2022_08h41p41)_signed721_QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-272_14h52-252(06.04.2022_08h41p41)_signedDownload
pdfPhu-luc-kem-theo_721(06.04.2022_08h08p26)_signedPhu-luc-kem-theo_721(06.04.2022_08h08p26)_signedDownload