Công tác thanh niên và tổ chức hội

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Luật số 53/20035QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Thanh niên