PrintAaa

Kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

10:07 07/06/2023
pdfThong-bao-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h50p58)_signed(1)Thong-bao-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h50p58)_signed(1)Download
pdfDS-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h51p11)_signed(1)DS-ket-qua-cham-phuc-khao-vong-2(07.06.2023_09h51p11)_signed(1)Download