PrintAaa

Số báo danh, phòng thi của thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

09:25 05/05/2023
pdf05.5.2023.-Thong-bao-Lich-thi-vong-2(05.05.2023_09h03p59)_signed(1)05.5.2023.-Thong-bao-Lich-thi-vong-2(05.05.2023_09h03p59)_signed(1)Download
pdf05.5.2023-Danh-sach-thi-sinh-thi-vong-2-BH-(1)05.5.2023-Danh-sach-thi-sinh-thi-vong-2-BH-(1)Download