67/QĐ-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 67/QĐ-BNV
Trích yếu Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần
Ngày ban hành 29-01-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfQUYET_DINH_BT.QUYET_DINH_BT.Download
pdfPhu_luc_1_(ra_soat_nam_2021)Phu_luc_1_(ra_soat_nam_2021)Download
pdfPhu_luc_2_(VB_het_hieu_luc_mot_phan)Phu_luc_2_(VB_het_hieu_luc_mot_phan)Download